DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W DOBRZECHOWIE

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

Zapytania ofertowe

Grupowa Specjalistyczna Praktyka Lekarska BAN-MED Marek Banaś Sp. k.

Dobrzechów 478A, 38-100 Strzyżów

 

banmed1234@banmed.pl

ban-med.pl

Więcej

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu do rehabilitacji ...

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową – przygotowanie ...

Więcej

Środa, 8 maja 2019 r.

Środa, 8 maja 2019 r.

Więcej

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi przewozu ...

Zapytanie ofertowe na usługę opieki medycznej świadczoną ...

Więcej

Wtorek, 28 maja 2019 r.

Wtorek, 28 maja 2019 r.

Więcej

Zapytanie ofertowe na usługę opieki medycznej świadczoną ...

Wtorek, 18 czerwca 2019 r.

DZIENNY DOM POMOCY W DOBRZECHOWIE

Zapytania ofertowe

Więcej

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi przewozu ...

Poniedziałek, 9 września 2019 r.

B2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dobrzechów 466A, 38-100 Strzyżów

 

b_2@op.pl

aktywizujemy.pl/ddp

Więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót wykończeniowych ...

Środa, 21 sierpnia 2019 r.

Więcej

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową ...

Środa, 18 września 2019 r.

Wybierz rodzaj wsparcia

Powrót

Powrót

Więcej

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową ...

Wtorek, 15 października 2019 r.